, ,

قرقره 80 کیلویی کاپور


دارای تحمل وزن بالا

ضد خورگی

ضد سایش

دارای حرکت نرم

بی سرو صدا

تحمل وزن

20,000 تومان

دارای تحمل وزن بالا

ضد خورگی

ضد سایش

دارای حرکت نرم

بی سرو صدا

تحمل وزن

پرسش و پاسخ

دیدگاه شما را با چه تصویری در سایت نمایش دهیم؟

*سوالات و دیدگاه های شما توسط کارشناسان مجموعه خوانده می شود و در کمترین زمان به ان پاسخ داده می شود

هنوز هیچ نقدی نشده است.