دستورالعمل نصب محصولات راستیکور

دستورالعمل نصب درب و قرقره راستیکور دیدگاه خود را بنویسید

ابزار مورد نیاز:

 1. آچار تخت ۱۷-۱۶ و ۱۱-۱۰
 2. تراز
 3. دریل با مته (۴-۸ ،۶-۵، ۱۰-۵)
 4. مداد
 5. متر
 6. پیچ گوشتی

لیست قطعات

 • بوش قابل تنظیم(5X)
 • ریل(1X)
 • صفحه پشت ریل(1X-MDF)
 • هنگر(2X)
 • راهنمای زیر درب(1X)
 • پیچ و مهره(M6 (5X
 • پیچ و مهره(M10 (4X
 • استپ(2X)
 • پیچ خودکار و رول پالک(10X)
 • پیچ و مهره M4) 4X)
 • پیچ (MDF (4X
 • سیستم آرام بند درب (2SET)
 • دستورالعمل نصب

شیار پایین درب

 • شیار در سر تا سر زیر درب شیار به عرض ۱۶ میلی متر و ارتفاع ۲۰ میلی متر لحاظ گردد.
 • : برای انجام پروسه نیاز به تهیه یک ورق MDF به عرض 120 میلی متر،ضخامت 16 میلیمترو متناسب با طول ریل نیاز می باشد.

حالت اول نشانه گذاری

-حالت اول نشانه گذاری: دراین مرحله سوراخ های ریل بر روی MDF و
سوراخ های بالا و پایین MDF مطابق شکل زیر علامت گذاری گردد.

حالت دوم سوراخکاری

حالت دوم سوراخکاری: در این مرحله سوراخ های نشانه گذاری شده(ریل بر روی MDF و سوراخ های بالا و پایین MDF با مته ۶ و ۵ سوراخکاری گردد.

حالت سوم مونتاژ ریل، بوش و استپ بر روی MDF

:ابتدا بوش ها را در فاصله ۲۵ تا ۳۵ سانتی متری تنظیم کنید. سپس بوش را مطابق شکل بالا روی سوراخ MDF قرار دهید.(هم محورسوراخ هایMDF) سپس ریل را روی بوش های قابل تنظیم قرار داده (شکل الف) ( تکراراین پروسه روی ما بقی سوراخ های ریل)

نکته: استپ درابتدا و انتهای ریل با توجه به میزان باز و بسته شدن درب نصب گردد.

علامت گذاری سوراخ هنگر

 • ابتدا هنگر را روی درب قرار دهید
 • فاصله ۱۲۱ میلیمتر از بالای قرقره تا بالای درب لحاظ گردد
 • تکرار این مرحله روی قسمت مخالف درب ایجاد گردد.
 • نکته:فاصله سوراخ ها از کنار درب به پیوست این دستورالعمل ارائه شده است.

سوراخکاری سوراخ های درب

 • محل های نشانه گذاری شده با مته ۱۰ سوراخکاری شود.(محل تلاقی سوراخ ها)
 • تکرار این مرحله روی قسمت مخالف درب ایجاد شود.

نصب و مونتاژ هنگر روی درب

 • در این مرحله پیچ از سوراخ پشت درب عبورداده شود وپس ازعبور از سوراخ هنگر مهره بسته و سوراخ محکم گردد
 • تکرار این مرحله روی قسمت مخالف درب ایجاد گردد

موقعیت سوراخ هایMDF روی دیوار

۱۵ میلی متر+ارتفاع درب+۵۵ میلی متر

 • پس از مشخص شدن مقدار اندازه توسط متر از کف زمین تا بالای ریل خطی در راستای افقی کشیده شود، سپس محل سوراخ های MDF بر روی دیوار علامت گذاری گردد.(دقت گردد اگر سطح زمین ناصاف می باشد بلندترین سطح از زمین به عنوان مبنا جهت اندازه گیری انتخاب شود.)
 • نکته: از تراز جهت هم راستایی ریل استفاده گردد.

نصب MDF روی دیوار

پس از مشخص شدن موقعیت ریل نسبت به سطح زمین محل های مشخص شده را با مته ۱۰ سوراخکاری کرده، سپس نسبت به جا زدن رول پلاک و محکم کردن MDF روی دیوار توسط پیچ M6 اقدام نمایید.

نصب درب بر روی ریل

 • درب را بلند کرده و تحت زاویه بر روی ریل قرار دهبد.
 • دقت گردد چرخ ها بر روی ریل قرار گیرد.

نصب راهنمای درب

 • ابتدا در این مرحله درب در حالت باز قرار گیرد و موقعیت راهنما تعیین گردد.دقت گردد راهنما در شیار قرار داشته باشد سپس درب در حالت بسته قرار گیرد و موقعیت راهنما تثبیت و توسط مته ۸ سوراخ زده شود، سپس جا زدن رول پلاک و در نهایت پیچ محکم گردد.
 • نکته:(دقت گردد راهنما در حالت باز و بسته در شیار درب قرار داشته باشد.)

نصب سیستم آرام بند

 • در مرحله آخر پس از نصب درب کشویی و پس از نصب راهنماها با توجه به میزان باز و بسته شدن درب سیستم آرام بند پشت ریل نصب و زبانه روی قسمت فوقانی درب نصب گردد.
 • تکرار این مرحله در قسمت مخالف درب با توجه به محدوده باز شدن تکرار گردد.

انواع قرقره های راستیکور

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

دیدگاه شما را با چه تصویری در سایت نمایش دهیم؟

*سوالات و دیدگاه های شما توسط کارشناسان مجموعه خوانده می شود و در کمترین زمان به ان پاسخ داده می شود

هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است