فیلتر محصولات نمایش همه 20 نتیجه
کارخانه سازنده
قیمت گذاری
سمت شعله
تعداد شعله
انتخاب منبع تغذیه
انتخاب صفحه گاز
فیلتر محصولات نمایش همه 20 نتیجه
کارخانه سازنده
گارانتی
قیمت گذاری

مشاهده همه 20 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

گازرومیزی ایلیااستیل مدل اس201

839,000 تومان 713,000 تومان

دارای گرید انرژی A

نمای استیل

1 شعله بزرگ ،1 شعله کوچک مجهز

به ترموکوپل ابعاد: عرض 50 سانت و طول 20 سانت

دارای قطعات ایرانی همراه با صفحه استیل ضدخش

دارای 18 ماه گارانتی

نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل اس401

1,227,000 تومان 1,043,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای استیل دارای 1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک مجهز به ترموکوپل top time دارای قطعات ایرانی دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل اس501

1,669,000 تومان 1,419,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای استیل دارای 1 پلوپزدوحالته،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک مجهز به ترموکوپل top time دارای قطعات ایرانی همراه با صفحه استیل ضدخش دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل اس502

1,669,000 تومان 1,419,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای استیل دارای 1 پلوپزبزرگ،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک مجهز به ترموکوپل top time دارای قطعات ایرانی همراه با صفحه استیل ضدخش دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل اس503

1,688,000 تومان 1,435,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای استیل دارای 1 پلوپزبزرگ،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک مجهز به ترموکوپل top time دارای قطعات ایرانی همراه با صفحه استیل ضدخش دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل اس504

1,708,000 تومان 1,451,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای استیل دارای 1 پلوپزبزرگ،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک مجهز به ترموکوپل top time دارای قطعات ایرانی دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل اس505

1,492,000 تومان

دارای گرید انرژی A

نمای استیل

دارای 1 پلوپزبزرگ،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک

مجهز به ترموکوپل

ابعاد: عرض 51 سانت و طول 89 سانت

دارای قطعات ایرانی همراه با صفحه استیل ضدخش

دارای 18 ماه گارانتی

نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل اس506

1,463,000 تومان
دارای گرید انرژی A نمای استیل دارای 1 پلوپزبزرگ،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک مجهز به ترموکوپل ابعاد: عرض 51 سانت و طول 89 سانت دارای قطعات ایرانی همراه با صفحه استیل ضدخش دارای 18 ماه گارانتی نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل اس507

1,821,000 تومان 1,548,000 تومان
دارای گرید انرژی A نمای استیل دارای 1 پلوپزبزرگ،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک مجهز به ترموکوپل ابعاد: عرض 51 سانت و طول 89 سانت دارای قطعات ایرانی همراه با صفحه استیل ضدخش دارای 18 ماه گارانتی نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل اس508

1,689,000 تومان 1,435,000 تومان

دارای گرید انرژی A نمای استیل

دارای 1 پلوپزبزرگ،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک

مجهز به ترموکوپل

ابعاد: عرض 51 سانت و طول 89 سانت

دارای قطعات ایرانی

همراه با صفحه استیل ضدخش

دارای 18 ماه گارانتی

نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل جی202

788,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای شیشه ای مشکی مجهز به ترموکوپل top time دارای 1 شعله بزرگ ، 1 شعله متوسط دارای قطعات و تجهیزات ایرانی دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل جی302

1,104,000 تومان 938,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای شیشه ای مشکی دارای 1 پلوپز ، 1 شعله متوسط ،1 شعله کوچک مجهز به ترموکوپل top time دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل جی402

1,234,000 تومان 1,048,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای شیشه ای مشکی مجهز به ترموکوپل top time دارای 1 پلوپز،1 شعله بزرگ ، 1 شعله متوسط ،1 شعله کوچک دارای قطعات و تجهیزات ایرانی دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل جی408

1,302,000 تومان 1,107,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای شیشه ای مشکی مجهز به ترموکوپل top time دارای 1 پلوپز،1 شعله بزرگ ، 1 شعله متوسط ،1 شعله کوچک دارای قطعات و تجهیزات ایرانی دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل جی415

1,331,000 تومان 1,131,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای شیشه ای مشکی دارای 1 پلوپز، 1شعله بزرگ ، 1 شعله متوسط ،1 شعله کوچک مجهز به ترموکوپل top time دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل جی501

1,780,000 تومان 1,513,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای شیشه ای مشکی مجهز به ترموکوپل top time دارای 1 پلوپز،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک دارای قطعات و تجهیزات ایرانی دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل جی502

1,630,000 تومان 1,386,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای شیشه ای مشکی دارای 1 پلوپز،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک مجهز به ترموکوپل top time دارای قطعات و تجهیزات ایرانی دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل جی503 T

1,665,000 تومان 1,415,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای شیشه ای مشکی مجهز به ترموکوپل top time دارای 1 پلوپز،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک دارای قطعات و تجهیزات ایرانی دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل جی504

1,688,000 تومان 1,435,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای شیشه ای مشکی مجهز به ترموکوپل top time دارای 1 پلوپز،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک دارای قطعات و تجهیزات ایرانی دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان

گازرومیزی ایلیااستیل مدل جی508

1,688,000 تومان 1,435,000 تومان
دارای گرید انرژیA نمای شیشه ای مشکی مجهز به ترموکوپل top time دارای 1 پلوپز،1 شعله بزرگ ، 2 شعله متوسط ،1 شعله کوچک دارای قطعات و تجهیزات ایرانی دارای 18 ماه گارانتی و نصب رایگان