فیلتر محصولات نمایش 1 - 24 از 32 نتیجه
کارخانه سازنده
گارانتی
قیمت گذاری
فن
قفل کودک
حجم (به لیتر )
جوجه گردان
پخت با فن
زنگ هشدار دهنده غذای آماده

نمایش 1–24 از 32 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

فرتوکار برقی اخوان کد F19

2,971,000 تومان 2,317,000 تومان

ابعاد 55*60*60

نمای شیشه مشکی 

دارای 3عدد المنت

مجهز به موتور جوجه گردان 

دارای تایمر تاچ اسکرین

دریافت دفترچه راهنما 

فرتوکار برقی اخوان کد F20

4,520,000 تومان 3,525,000 تومان

کارکرد برق

ابعاد فر 

ک 

دارای 4عدد المنت

12 برنامه پخت

فرتوکار برقی اخوان کد F25

4,160,000 تومان 3,245,000 تومان

کارکرد برق 

ابعاد 60-60-55 

دارای 4عدد المنت

8 برنامه پخت

فرتوکار برقی اخوان کد F26

4,666,000 تومان 3,639,000 تومان

کارکرد برق 

ابعاد 60-60-55 

دارای 4عدد المنت

12 برنامه پخت

فرتوکار برقی اخوان کد F27

4,637,000 تومان 3,617,000 تومان

کارکرد برق 

ابعاد 60-60-55 

دارای 4عدد المنت

12 برنامه پخت

فرتوکار برقی اخوان کد F29

4,495,000 تومان 3,506,000 تومان

کارکرد برق 

ابعاد 60-60-55 

دارای 4عدد المنت

12 برنامه پخت

فرتوکار برقی اخوان کد F30

3,918,000 تومان 3,056,000 تومان

کارکرد برق 

ابعاد 60-60-55 

دارای 3عدد المنت

8 برنامه پخت

فرتوکار برقی اخوان کد F32

4,728,000 تومان 3,688,000 تومان

کارکرد برق 

ابعاد 60-60-55 

دارای 4عدد المنت

12 برنامه پخت

فرتوکار گازی اخوان کد F28

2,982,000 تومان 2,326,000 تومان

کارکرد گاز 

ابعاد 60-60-55 

6 برنامه پخت

فرتوکار گازی و برقی اخوان کد F21

3,702,000 تومان 2,888,000 تومان

کارکرد برق و گاز 

ابعاد 60-60-55 

دارای 1عدد المنت

6 برنامه پخت

فرتوکار گازی و برقی اخوان کد F22

3,887,000 تومان 3,032,000 تومان

کارکرد برق و گاز 

ابعاد 60-60-55 

دارای 1عدد المنت

6 برنامه پخت

فرتوکار گازی و برقی اخوان کد F23

3,649,000 تومان 2,846,000 تومان

کارکرد برق و گاز 

ابعاد 60-60-55 

دارای 1عدد المنت

6 برنامه پخت

فرتوکار گازی و برقی اخوان کد F24

3,469,000 تومان 2,706,000 تومان

کارکرد برق و گاز

ابعاد 60-60-55

دارای 1عدد المنت

6 برنامه پخت

فرتوکار گازی و برقی اخوان کد F33

4,295,000 تومان 3,350,000 تومان

کارکرد برق و گاز 

ابعاد 60-60-55 

دارای 1عدد المنت

6 برنامه پخت

فرتوکار گازی و برقی اخوان کد F34

4,238,000 تومان 3,306,000 تومان

کارکرد برق و گاز 

ابعاد 60-60-55 

دارای 1عدد المنت

6 برنامه پخت

فرتوکار گازی وبرقی اخوان کدF1

2,845,000 تومان 2,219,000 تومان

کارکرد برق و گاز

ابعاد 60-60-55

دارای 1عدد المنت

2 برنامه پخت

فرتوکار گازی وبرقی اخوان کدF10

2,866,000 تومان 2,235,000 تومان

کارکرد برق و گاز

ابعاد 60-60-55

دارای 1عدد المنت

2 برنامه پخت

فرتوکار گازی وبرقی اخوان کدF11

2,848,000 تومان 2,221,000 تومان

کارکرد برق و گاز 

ابعاد 60-60-55 

دارای 1عدد المنت

2 برنامه پخت

فرتوکار گازی وبرقی اخوان کدF12

2,848,000 تومان 2,221,000 تومان

کارکرد برق و گاز 

ابعاد 60-60-55 

دارای 1عدد المنت

2 برنامه پخت

فرتوکار گازی وبرقی اخوان کدF13

2,859,000 تومان 2,230,000 تومان

کارکرد برق و گاز 

ابعاد 60-60-55 

دارای 1عدد المنت

2 برنامه پخت

فرتوکار گازی وبرقی اخوان کدF14

2,876,000 تومان 2,243,000 تومان

کارکرد برق و گاز

ابعاد 60-60-55

دارای 1عدد المنت

2 برنامه پخت

فرتوکار گازی وبرقی اخوان کدF15

2,867,000 تومان 2,236,000 تومان

کارکرد برق و گاز 

ابعاد 60-60-55 

دارای 1عدد المنت

2 برنامه پخت

فرتوکار گازی وبرقی اخوان کدF16

3,050,000 تومان 2,379,000 تومان

کارکرد برق و گاز 

ابعاد 60-60-55 

دارای 1عدد المنت

2 برنامه پخت

فرتوکار گازی وبرقی اخوان کدF17

2,868,000 تومان 2,237,000 تومان

کارکرد برق و گاز 

ابعاد 60-60-55 

دارای 1عدد المنت

2 برنامه پخت