مکانیزم درب ریلی کمد

مکانیزم درب ریلی کمد از جمله یراق الاتیست که مربوط به درب های کمدی و کشویی است و شما برای ریلی کردن درب های کمدی و کشویی قطعا به ان نیاز پیدا خواهید کرد.

درب های ریلی درب هایی هستند که به صورت کشویی کنار یکدیگر حرکت میکنند و با توجه به کمبود جا در اتاق خوابهای امروزی باعث سهولت باز و بسته شدن کمد دیواری و یا هر کمد دیگری میشوند.

بنابراین شما میتوانید با استفاده ازین مکانیسم در جای بسیار کمی درب کمد خود را به صورت کامل باز کنید و دیگر مشکلی با کامل باز نشدن درب های لولایی نخواهید داشت.

جستجوی پیشرفته نمایش همه 20 نتیجه
قیمت گذاری
جستجوی پیشرفته نمایش همه 20 نتیجه
قیمت گذاری