فرنگ تخت

وظیفه فرنگ تخت اتصال بدنه های تخت به یکدیگر است.

فرنگ بوسیله یک پیچ کوتاه به یکدیگر متصل می شود و با باز شدن این پیچ بدنه تخت از همدیگر جدا می شود.

جنس این فرنگ ها از گالوانیزه می باشد.

نصب فرنگ تخت بسیار سریع و آسان انجام می پذیرد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه