یراق تخت

این قسمت شامل کلاف فلزی یراق تخت خواب شو ، فرنگ تخت و ننو تخت نوزاد می شود.

کمبود جا در منازل کوچک باعث شده تا اکثر مردم از داشتن تخت خواب محروم باشند اما امروزه با انواع مدل تخت خواب های تاشو دیگر کمتر کسی مشکل فضای کم را دارد و میتواند همزمان از فضا و تخت خواب استفاده کند.

تخت خواب تاشو یا کمجا تخت خوابی است که قابلیت جمع شدن در داخل یک فضای تعیین شده را دارد و به صورت عمودی یا افقی باز و بسته می شوند.

از تخت کمجا یا تخت خواب تاشو بیشتر در فضا ها و خانه های آپارتمانی کوچک استفاده می شود که علاوه بر تخت خواب فضای کمتری را اشغال می کند.

جستجوی پیشرفته نمایش همه 6 نتیجه
قیمت گذاری
جستجوی پیشرفته نمایش همه 6 نتیجه
قیمت گذاری