نمایش 1–24 از 56 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پیچ استوانه 3.5 سانت دستگیره کابینت

60 تومان

جنس مفتول ایکاری شده 

طول 35 میلیمتر 

قطر پیچ 4 میلیمتر 

جهت نصب دستگیره کابینت 

پیچ برای ام دی اف 32 میل 

 

پیچ 10 سانت چینی

مورد مصرف : دیوار، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 100 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 12 میلی متر

پیچ 2 سانت چینی

15,000 تومان

مورد مصرف : کمدهای دیواری و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 20 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 8 میلی متر

پیچ 2.5 سانت چیلان

5,000 تومان

مورد مصرف : دیوار، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 25 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 12 میلی متر

پیچ 2.5 سانت چینی

15,000 تومان

مورد مصرف : کمدهای دیواری و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 25 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 9 میلی متر

پیچ 2.5 سانت چیلان

7,500 تومان

مورد مصرف : کمدهای دیواری و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 25 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 6 میلی متر

پیچ 2.6 سانت چیلان

10,000 تومان

مورد مصرف : کمدهای دیواری و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 26 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 9 میلی متر

پیچ 3 سانت چیلان

12,000 تومان

مورد مصرف : دیوار، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 30 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 7 میلی متر

پیچ 3 سانت چیلان

12,000 تومان

مورد مصرف : دیوار، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 30 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 7 میلی متر

پیچ 3.8 سانت چینی

20,000 تومان

مورد مصرف : دیوار، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 38 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 8 میلی متر

پیچ 4 سانت چیلان

15,000 تومان

مورد مصرف : دیوار، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 36 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 7 میلی متر

پیچ 5 سانت چینی

25,000 تومان

مورد مصرف : دیوار، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 50 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 8 میلی متر

پیچ 5سانت

13,000 تومان

مورد مصرف : دیوارها، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

سایز : ارتفاع 50میلی متر و قطر سری ان 10میلی متر

پیچ 6 سانت چیلان

35,000 تومان

مورد مصرف : دیوار، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 6 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 12 میلی متر

پیچ 6 سانت چینی

45,000 تومان

مورد مصرف : دیوار، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 62 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 8 میلی متر

پیچ 6.1 سانت چیلان

35,000 تومان

مورد مصرف : دیوارها، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 61 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 13 میلی متر

پیچ 7 سانت چیلان

40,000 تومان

مورد مصرف : دیوار، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 7 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 12 میلی متر

پیچ 7.5 سانت چینی

60,000 تومان

مورد مصرف : دیوار، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 75 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 11 میلی متر

پیچ 9 سانت چیلان

45,000 تومان

مورد مصرف : دیوارها، رولپلاک‌ها و درب‌های چوبی

ارتفاع این پیچ 90 میلی متر وقطر قسمت اچار گیر  آن 12 میلی متر

پیچ آچاری 55 میلیمتری

1,800 تومان

اندازه طول این پیچ 55 میلیمتر و از جنس فولاد و یا آهن می باشد.

موارد استفاده : درتجهیزات کابینت و پایه های میز

پیچ آچاری 75 میلیمتری قطر 10 mm

2,000 تومان

اندازه طول این پیچ 75 میلیمتر و از جنس فولاد و یا آهن سخت کاری شده می باشد.

موارد استفاده : پایه های میز و واسطه های بین چوب و شیشه

پیچ آچاری 35 میلیمتری

1,500 تومان

اندازه طول  پیچ 35 میلیمتر

جنس فولاد و یا آهن

موارد استفاده : در تجهیزات کابینت و پایه های میز

پیچ آلن خور بدون سطر 20 میلیمتری

1,000 تومان

اندازه طول این پیچ 20 میلیمتر و از جنس فولاد و یا آهن می باشد.

موارد استفاده : در مواقعی که امکان استفاده از آچار و یا پیچ گوشتی نیست.

پیچ آلن خور بدون سطر 25 میلیمتری

1,000 تومان

اندازه طول این پیچ 25 میلیمتر و از جنس فولاد و یا آهن می باشد.

موارد استفاده : در مواقعی که امکان استفاده از آچار و یا پیچ گوشتی نیست.