فیلتر محصولات نمایش 1 - 24 از 49 نتیجه
pa_arzegonia
ارتفاع پایه
قطر پایه

نمایش 1–24 از 49 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
پایه 8 سانت آلمینیومی آذین در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 10 سانت آلمینیومی آذین

14,000 تومان

بدنه آلمینیوم

زیبایی و تحمل وزن بالا

توانایی تحمل 150 کیلو بار

پایه 10 سانت آلمینیومی براق در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 10 سانت آلمینیومی براق

2,000 تومان

تحمل وزن 50 کیلو

استفاده در کابینت های معمولی

بدنه آلمینیومی

پایه 10 سانت آلمینیومی نقره ای در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 10 سانت آلمینیومی نقره ای

7,000 تومان

تحمل وزن و استقامت بالا

قابلیت نتظیم پایه زیرین 1 سانت

زیبایی خاص

پایه 10 سانت آلمینیومی ونگه در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 10 سانت آلمینیومی ونگه

7,000 تومان

تحمل وزن و استقامت بالا

قابلیت نتظیم پایه زیرین 1 سانت

زیبایی خاص

پایه 10 سانت زیتونی نایس درفروشگاه تجهیزیراق
بستن

پایه 10 سانت زیتونی نایس

5,000 تومان

تحمل وزن 50 کیلو

استفاده در کابینت های معمولی

بدنه آلمینیومی

پایه 10 سانت مهرگان در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 10 سانت مهرگان

4,000 تومان

از جنس پلاستیک فشرده

مورد استفاده در استخر یا جکوزی

پایه 10سانت کریستال

32,000 تومان

ساخت ایران

جنس پلاستیک نشکن

تحمل وزن حداقل 50 کیلوگرم

مورد استفاده پایه کابینت وکمد

پایه 12 سانت آلمینیومی نقره ای در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 12 سانت آلمینیومی نقره ای

7,000 تومان

تحمل وزن و استقامت بالا

قابلیت نتظیم پایه زیرین 1 سانت

زیبایی خاص

پایه 12 سانت آلمینیومی ونگه در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 12 سانت آلمینیومی ونگه

7,000 تومان

تحمل وزن و استقامت بالا

قابلیت نتظیم پایه زیرین 1 سانت

زیبایی خاص

پایه 12 سانت کریستال

35,000 تومان

ساخت ایران

جنس پلاستیک نشکن

تحمل وزن حداقل 50 کیلوگرم

مورد استفاده پایه کابینت وکمد

پایه 12سانت زیتونی نایس درفروشگاه تجهیزیراق
بستن

پایه 12سانت زیتونی نایس

6,000 تومان

تحمل وزن 50 کیلو

استفاده در کابینت های معمولی

بدنه آلمینیومی

پایه 8 سانت آلمینیومی آذین در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 14 سانت آلمینیومی آذین

18,000 تومان

بدنه آلمینیوم

زیبایی و تحمل وزن بالا

توانایی تحمل 150 کیلو بار

پایه 14 سانت آلمینیومی براق در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 14 سانت آلمینیومی براق

2,000 تومان

تحمل وزن 50 کیلو

استفاده در کابینت های معمولی

بدنه آلمینیومی

پایه 14 سانت آلمینیومی ونگه در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 14 سانت آلمینیومی ونگه

8,000 تومان

تحمل وزن و استقامت بالا

قابلیت نتظیم پایه زیرین 1 سانت

زیبایی خاص

پایه 14 سانت زیتونی نایس درفروشگاه تجهیزیراق
بستن

پایه 14 سانت زیتونی نایس

6,000 تومان

تحمل وزن 50 کیلو

استفاده در کابینت های معمولی

بدنه آلمینیومی

پایه 14 سانت کریستال

38,000 تومان

ساخت ایران

جنس پلاستیک نشکن

تحمل وزن حداقل 50 کیلوگرم

مورد استفاده پایه کابینت وکمد

پایه 20 سانت آلمینیومی نقره ای در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 20 سانت آلمینیومی نقره ای

8,000 تومان

تحمل وزن و استقامت بالا

قابلیت نتظیم پایه زیرین 1 سانت

زیبایی خاص

پایه 20 سانت آلمینیومی ونگه در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 20 سانت آلمینیومی ونگه

10,000 تومان

تحمل وزن و استقامت بالا

قابلیت نتظیم پایه زیرین 1 سانت

زیبایی خاص

پایه 8 سانت آلمینیومی آذین در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 5 سانت آلمینیومی براق

2,000 تومان

تحمل وزن 50 کیلو

استفاده در کابینت های معمولی

بدنه آلمینیومی

پایه 5 سانت آلمینیومی نقره ای در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 5 سانت آلمینیومی نقره ای

6,000 تومان

تحمل وزن و استقامت بالا

قابلیت نتظیم پایه زیرین 1 سانت

زیبایی خاص

پایه 5 سانت آلمینیومی ونگه در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 5 سانت آلمینیومی ونگه

6,000 تومان

تحمل وزن و استقامت بالا

قابلیت نتظیم پایه زیرین 1 سانت

زیبایی خاص

پایه 6 سانت زیتونی نایس
بستن

پایه 6 سانت زیتونی نایس

4,000 تومان

تحمل وزن 50 کیلو

استفاده در کابینت های معمولی

بدنه آلومینیومی

پایه 8 سانت آلمینیومی آذین در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 8 سانت آلمینیومی آذین

12,000 تومان

بدنه آلمینیوم

زیبایی و تحمل وزن بالا

توانایی تحمل 150 کیلو بار

پایه 8 سانت آلمینیومی براق در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

پایه 8 سانت آلمینیومی براق

2,000 تومان

تحمل وزن 50 کیلو

استفاده در کابینت های معمولی

بدنه آلمینیومی