فیلتر محصولات نمایش همه 12 نتیجه
ابزار مورد نیاز

مشاهده همه 12 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پیچ ام دی اف 1.5 سانتی متر بسته ۱۰۰۰ عددی

60,000 تومان

 سری چهار سو

جنس فولاد

محکم و مقام نسبت به فشار

طول 15 میلیمتر و قطر 4 میلیمتر

... موارد کاربرد نصب اتصالات کابینت، نصب ریل و

پیچ ام دی اف 10 سانتی متر

تومان

جنس فولاد

 سری چهار سو

محکم و مقام نسبت به فشار 

طول 100 میلیمتر و قطر 4.2 میلیمتر 

... موارد کاربرد نصب اتصالات کابینت، نصب ریل و 

پیچ ام دی اف 2 سانتی متر بسته ۱۰۰۰ عددی

65,000 تومان

 سری چهار سو

جنس فولاد

محکم و مقام نسبت به فشار

طول19میلیمتر و قطر 4.2 میلیمتر

... موارد کاربرد نصب اتصالات کابینت، نصب ریل و

پیچ ام دی اف 2.5 سانتی متر بسته ۱۰۰۰ عددی

70,000 تومان
سری چهار سو

جنس فولاد

محکم و مقام نسبت به فشار

طول25میلیمتر و قطر 4.2 میلیمتر

موارد کاربرد نصب اتصالات کابینت، نصب ریل و ...

پیچ ام دی اف 2.8 سانتی متر بسته ۱۰۰۰ عددی

75,000 تومان

 سری چهار سو

جنس فولاد

محکم و مقام نسبت به فشار

طول28میلیمتر و قطر 4.2 میلیمتر

موارد کاربرد نصب اتصالات کابینت، نصب ریل و ...

پیچ ام دی اف 4 سانت بسته ۱۰۰۰ عددی

70,000 تومان

 سری چهار سو

جنس فولاد

محکم و مقام نسبت به فشار

موارد کاربرد نصب اتصالات کابینت

طول37 میلیمتر و قطر 4.2 میلیمتر

پیچ ام دی اف 4 سانتی بسته ۸۰۰ عددی

40,000 تومان

موارد کاربرد نصب اتصالات کابینت

محکم و مقام نسبت به فشار

طول37 میلیمتر و قطر 4.4 میلیمتر

 سری چهار سو

جنس فولاد

پیچ ام دی اف 5 سانتی متر ایرانی

28,000 تومان

 سری چهار سو

جنس فولاد

محکم و مقام نسبت به فشار 

 موارد کاربرد نصب اتصالات کابینت

طول50  میلیمتر و قطر 4.2 میلیمتر 

پیچ ام دی اف 5 سانتی متربسته ۵۰۰ عددی

35,000 تومان

 سری چهار سو

جنس فولاد

محکم و مقام نسبت به فشار 

 موارد کاربرد نصب اتصالات کابینت

طول50  میلیمتر و قطر 4.2 میلیمتر 

پیچ ام دی اف 6 سانتی متر بسته ۵۰۰ عددی

75,000 تومان

جنس فولاد

 سری چهار سو

محکم و مقام نسبت به فشار

طول60میلیمتر و قطر 4.2 میلیمتر

... موارد کاربرد نصب اتصالات کابینت، نصب ریل و

پیچ ام دی اف 7 سانتی متر

تومان

جنس فولاد

 سری چهار سو

محکم و مقام نسبت به فشار 

طول70میلیمتر و قطر 4.2 میلیمتر 

... موارد کاربرد نصب اتصالات کابینت، نصب ریل و 

پیچ ام دی اف 7.5 سانتی متر بسته ۲۰۰ عددی

50,000 تومان

جنس فولاد

 سری چهار سو

محکم و مقام نسبت به فشار

طول 75 میلیمتر و قطر 4.2 میلیمتر

... موارد کاربرد نصب اتصالات کابینت، نصب ریل و