فیلتر محصولات نمایش همه 10 نتیجه
کارخانه سازنده
گارانتی
قیمت گذاری

مشاهده همه 10 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
سوپر وسط ارتفاع 110-95 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 110-95 سانت یونیت 50 سانت

479,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

فضای مورد نیاز جهت نصب 50 سانتی متر

عرض سبد این سوپر وسط 45.5 سانت می باشد

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

سوپر وسط ارتفاع 125-110 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 125-110 سانت یونیت 50 سانت

527,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

فضای مورد نیاز جهت نصب 50 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

سوپر وسط ارتفاع 140-125 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 140_125 سانت یونیت 50 سانت

547,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

یونیت مورد نیاز جهت نصب 50 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

سوپر وسط ارتفاع 140-125 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 140-125 سانت یونیت 50 سانت

547,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

یونیت  مورد نیاز جهت نصب 50 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

عرض سبد این سوپر وسط 45.5 سانت می باشد

سوپر وسط ارتفاع 155-140 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 155-140 سانت یونیت 50 سانت

618,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

یونیت مورد نیاز جهت نصب 50 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

عرض سبد این سوپر وسط 45.5 سانت می باشد

سوپر وسط ارتفاع 170-155 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 170-155 سانت یونیت 50 سانت

638,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

یونیت مورد نیاز جهت نصب 50سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

عرض سبد این سوپر وسط 45.5 سانت می باشد

سوپر وسط ارتفاع 185-170 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 185-170 سانت یونیت 50 سانت

690,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

یونیت مورد نیاز جهت نصب 50 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

سوپر وسط ارتفاع 200-185 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 200-185 سانت یونیت 50 سانت

710,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

یونیت مورد نیاز جهت نصب 50 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

سوپر وسط ارتفاع 230-215 سانت در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 230-215 سانت یونیت 50 سانت

778,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

یونیت مورد نیاز جهت نصب 50 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

عرض سبد این سوپر وسط 45.5 سانت می باشد

سوپر وسط ارتفاع 80-65 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 80-65 سانت یونیت 50 سانت

403,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

فضای مورد نیاز جهت نصب 50 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده