فیلتر محصولات نمایش همه 11 نتیجه
کارخانه سازنده
گارانتی
قیمت گذاری

مشاهده همه 11 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
سوپر وسط ارتفاع 110-95 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 110-95 سانت یونیت 35 سانت

461,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

فضای مورد نیاز جهت نصب 35 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

عرض سبد این سوپر وسط 30.5 سانت می باشد

سوپر وسط ارتفاع 125-110 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 125-110 سانت یونیت 35 سانت

503,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

فضای مورد نیاز جهت نصب 35 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

عرض سبد این سوپر وسط 30.5 سانت می باشد

سوپر وسط ارتفاع 140-125 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 140-125 سانت یونیت 35 سانت

523,000 تومان
 • بهینه سازی فضای موجود
 • ارتفاع قابل تنظیم
 • یونیت مورد نیاز جهت نصب 35 سانتی متر
 • جنس سبدها مفتول ابکاری شده
سوپر وسط ارتفاع 155-140 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 155-140 سانت یونیت 35 سانت

588,000 تومان
 • بهینه سازی فضای موجود
 • ارتفاع قابل تنظیم
 • یونیت مورد نیاز جهت نصب 35 سانتی متر
 • جنس سبدها مفتول ابکاری شده
سوپر وسط ارتفاع 170-155 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 170-155 سانت یونیت 35 سانت

608,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

یونیت مورد نیاز جهت نصب 35 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

سوپر وسط ارتفاع 185-170 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 185-170 سانت یونیت 35 سانت

651,000 تومان
 • بهینه سازی فضای موجود
 • ارتفاع قابل تنظیم
 • یونیت مورد نیاز جهت نصب 35 سانتی متر
 • جنس سبدها مفتول ابکاری شده
سوپر وسط ارتفاع 200-185 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 200-185 سانت یونیت 35 سانت

671,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

یونیت مورد نیاز جهت نصب 35 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

عرض سبد این سوپر وسط 30.5 سانت می باشد

سوپر وسط ارتفاع 215-200 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراقسوپر وسط ارتفاع 215-200 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 215-200 سانت یونیت 35 سانت

713,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

یونیت مورد نیاز جهت نصب 35 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

عرض سبد این سوپر وسط 30.5 سانت می باشد

سوپر وسط ارتفاع 230-215 سانت در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 230-215 سانت یونیت 35 سانت

733,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

یونیت مورد نیاز جهت نصب 35 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

عرض سبد این سوپر وسط 30.5 سانت می باشد

سوپر وسط ارتفاع 80-65 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 80-65 سانت یونیت 35 سانت

391,000 تومان
 • بهینه سازی فضای موجود
 • ارتفاع قابل تنظیم
 • فضای مورد نیاز جهت نصب 35سانتی متر
 • جنس سبدها مفتول ابکاری شده
 • عرض سبد این سوپر وسط 30.5 سانت می باشد
سوپر وسط ارتفاع 95-80 در فروشگاه اینترنتی تجهیزیراق
بستن

سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 95-80 سانت یونیت 35 سانت

441,000 تومان

بهینه سازی فضای موجود

ارتفاع قابل تنظیم

فضای مورد نیاز جهت نصب 35 سانتی متر

جنس سبدها مفتول ابکاری شده

عرض سبد این سوپر وسط 30.5 سانت می باشد