خانه

[av_fullscreen size=’extra_large’ image_attachment=” animation=’fade’ conditional_play=” autoplay=’false’ interval=’5′ control_layout=’av-control-default’ scroll_down=’aviaTBscroll_down’ av_uid=’av-d0p7tb0′]
[av_fullscreen_slide slide_type=’image’ id=’25533′ position=’center center’ video=’http://’ mobile_image=” fallback_link=’http://’ video_cover=” title=’محدودیتی در انتخاب ندارید ‘ custom_title_size=’40’ custom_content_size=’18’ caption_pos=’caption_left’ link_apply=’button button-two’ link=’lightbox’ link_target=” button_label=’تک درب ‘ button_color=’theme-color’ link1=’product_cat,2558′ link_target1=” button_label2=’دو درب ‘ button_color2=’dark’ link2=’manually,http://’ link_target2=” font_color=’custom’ custom_title=’#2c2c2c’ custom_content=’#818181′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”]
با هر قیمتی برای کارهای شما اجناس مناسبی داریم
[/av_fullscreen_slide]
[av_fullscreen_slide slide_type=’image’ id=’25532′ position=’top left’ video=’http://’ mobile_image=” fallback_link=’http://’ video_cover=” title=’Start with us into the new season!’ custom_title_size=’40’ custom_content_size=’18’ caption_pos=’caption_right’ link_apply=’button button-two’ link=’lightbox’ link_target=” button_label=’سبد های سوپرایستاده’ button_color=’theme-color’ link1=’manually,http://’ link_target1=” button_label2=’کابینت های زمینی’ button_color2=’dark’ link2=’manually,http://’ link_target2=” font_color=’custom’ custom_title=’#2c2c2c’ custom_content=’#818181′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”]
تجهیزات آشپزخانه به خاص شدن کابیننت منزلتان کمک میکند
[/av_fullscreen_slide]
[av_fullscreen_slide slide_type=’image’ id=’25534′ position=’top left’ video=’http://’ mobile_image=” fallback_link=’http://’ video_cover=” title=’تنوعی از تمام ریل ها ‘ custom_title_size=’40’ custom_content_size=’18’ caption_pos=’caption_center’ link_apply=’button’ link=’lightbox’ link_target=” button_label=’دیدن تمامی مدل ها’ button_color=’dark’ link1=’manually,http://’ link_target1=” button_label2=’Click me’ button_color2=’light’ link2=’manually,http://’ link_target2=” font_color=’custom’ custom_title=’#2c2c2c’ custom_content=’#818181′ overlay_enable=’aviaTBaviaTBoverlay_enable’ overlay_opacity=’0.6′ overlay_color=’#ffffff’ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”]
ریل های ارام بند ،مگنتی ،مخفی و مدل های دیگر همه در تجهیز یراق
[/av_fullscreen_slide]
[av_fullscreen_slide slide_type=’image’ id=’25535′ position=’center right’ video=” mobile_image=” fallback_link=’http://’ video_cover=” title=’منظم شدن کشو کابینت ‘ custom_title_size=’40’ custom_content_size=’18’ caption_pos=’caption_left’ link_apply=’button’ link=’lightbox’ link_target=” button_label=’یه سر بزنیم به صفحه ‘ button_color=’dark’ link1=’manually,’ link_target1=” button_label2=” button_color2=’light’ link2=’manually,http://’ link_target2=” font_color=’custom’ custom_title=’#2c2c2c’ custom_content=’#818181′ overlay_opacity=’0.1′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_fullscreen_slide]
[/av_fullscreen]

[av_layout_row border=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=’collections’ av_uid=’av-axhxjbw’]

[av_cell_one_fourth vertical_align=’top’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ av_uid=’av-ahz42xo’]

[av_image src=’https://tajhizyaragh.com/wp-content/uploads/2016/12/tajhizyaragh.com-rolpelak-parvane-5-300×300.jpg’ attachment=’24797′ attachment_size=’medium’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=’av-hover-grow’ link=’product,3975′ target=” caption=’yes’ font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.7′ overlay_color=’#6786a1′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=” animation=’no-animation’ av_uid=’av-jog596ae’ admin_preview_bg=”]
یراق نصب کابینت
[/av_image]

[/av_cell_one_fourth][av_cell_one_fourth vertical_align=’top’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ av_uid=’av-a1r89z0′]

[av_image src=’https://tajhizyaragh.com/wp-content/uploads/2017/06/product_c_a_cabin_tajhiz_mhh_door_handel_code_644-300×300.jpg’ attachment=’19114′ attachment_size=’medium’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=’av-hover-grow’ link=’product_cat,2558′ target=” caption=’yes’ font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.7′ overlay_color=’#6786a1′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=” animation=’no-animation’ av_uid=’av-jog57mey’ admin_preview_bg=”]
دستگیره درب
ساختمان
[/av_image]

[/av_cell_one_fourth][av_cell_one_fourth vertical_align=’top’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ av_uid=’av-9ek1ekc’]

[av_image src=’https://tajhizyaragh.com/wp-content/uploads/2017/07/tajhizyaragh.com-piriz-to-kar-4-300×300.jpg’ attachment=’25070′ attachment_size=’medium’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=’av-hover-grow’ link=’product_cat,2558′ target=” caption=’yes’ font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.7′ overlay_color=’#6786a1′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=” animation=’no-animation’ av_uid=’av-jog4zj6y’ admin_preview_bg=”]
پریز های توکار
کابینت و میز اداری
[/av_image]

[/av_cell_one_fourth][av_cell_one_fourth vertical_align=’top’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” av_uid=’av-jog4w4fy’]

[av_image src=’https://tajhizyaragh.com/wp-content/uploads/2018/10/tajhizyaragh.com-satl-zobale-3.jpg’ attachment=’25109′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=’av-hover-grow’ link=’product_cat,2558′ target=” caption=’yes’ font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.7′ overlay_color=’#6786a1′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=” animation=’no-animation’ av_uid=’av-jog4xuuz’ admin_preview_bg=”]
سطل زباله کابینتی
[/av_image]

[/av_cell_one_fourth][/av_layout_row][av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’alternate_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_uid=’av-8zp3fj0′]
[av_heading heading=’شاید نیاز داشته باشید ؟’ tag=’h3′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ color=” custom_font=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jog67h7b’ admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_productslider categories=’4125,4083,4088,4016,4055,4132′ columns=’4′ items=’16’ wc_prod_visible=” wc_prod_hidden=” wc_prod_featured=” offset=’0′ sort=’0′ autoplay=’yes’ interval=’5′ av_uid=’av-jog5bnjv’]
[/av_section]

[av_layout_row border=” min_height=’0′ color=’alternate_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=” av_uid=’av-8kqkuv0′]
[av_cell_one_half vertical_align=’middle’ padding=’50px’ padding_sync=’true’ background_color=’#f8f8f8′ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ av_uid=’av-7yyajoc’]

[av_heading heading=’تجهیزات و سبد های کابینت و آشپرخانه ‘ tag=’h3′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-1506ou4′][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jog5kh9z’ admin_preview_bg=”]
سبد های کابینت در نظم دهی آشپزخانه خود و خاص شدن آشپزخانه نقش مهمی دارند .
[/av_textblock]

[av_productgrid categories=’4016′ columns=’3′ items=’6′ wc_prod_visible=” wc_prod_hidden=” wc_prod_featured=” offset=’0′ sort=’dropdown’ paginate=’no’ av_uid=’av-jog5i2x2′]

[/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=’top’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ background_color=’#f8f8f8′ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ av_uid=’av-2rbn98′]

[av_image_hotspot src=’https://tajhizyaragh.com/wp-content/uploads/2017/03/product_s_w_swivel_pull-out_basket.cabintajhiz_2_.jpg’ attachment=’17187′ attachment_size=’full’ animation=’fade-in’ hotspot_layout=’numbered’ hotspot_tooltip_display=’av-permanent-tooltip’ hotspot_mobile=’aviaTBhotspot_mobile’ av_uid=’av-jog5f380′]
[av_image_spot tooltip_pos=’av-tt-pos-left av-tt-align-centered’ tooltip_width=’av-tt-default-width’ tooltip_style=’main_color av-tooltip-shadow’ link=’product,3975′ link_target=” hotspot_color=’custom’ custom_bg=’#6786a1′ custom_font=’#ffffff’ custom_pulse=” hotspot_pos=’19.6,41.8′ av_uid=’av-7c2crlo’]
توجه به نوع لولا
[/av_image_spot]
[av_image_spot tooltip_pos=’av-tt-pos-left av-tt-align-centered’ tooltip_width=’av-tt-default-width’ tooltip_style=’main_color av-tooltip-shadow’ link=’product,3975′ link_target=” hotspot_color=’custom’ custom_bg=’#6786a1′ custom_font=’#ffffff’ custom_pulse=” hotspot_pos=’62.3,37′ av_uid=’av-6kre3uk’]
دارای کف دیاموند ضد لغزش
[/av_image_spot]
[av_image_spot tooltip_pos=’av-tt-pos-below av-tt-align-centered’ tooltip_width=’av-tt-default-width’ tooltip_style=’main_color av-tooltip-shadow’ link=’product,495′ link_target=” hotspot_color=” custom_bg=” custom_font=” custom_pulse=” hotspot_pos=’53.7,62.2′ av_uid=’av-n4tojg’]
بیرون آمدن سبد با باز شدن درب
[/av_image_spot]
[av_image_spot tooltip_pos=’av-tt-pos-left av-tt-align-centered’ tooltip_width=’av-tt-default-width’ tooltip_style=’main_color av-tooltip-shadow’ link=’product,3975′ link_target=” hotspot_color=’custom’ custom_bg=’#6786a1′ custom_font=’#ffffff’ custom_pulse=” hotspot_pos=’83.9,37.2′ av_uid=’av-5udj5bw’]
ریل روان و آرام بند
[/av_image_spot]
[/av_image_hotspot]

[/av_cell_one_half]
[/av_layout_row]

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’alternate_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_uid=’av-56zm2sc’]
[av_one_half first av_uid=’av-4wjkp3w’]

[av_icon_box position=’left_content’ icon_style=” boxed=” icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’ title=’ارسال کالا به تمام ایران ‘ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jog5ong6′ admin_preview_bg=”]
شاید توی شهری به غیر از تهران به کالاهای فروشگاه ما نیاز دارید !

تمام سعی مان را می کنیم که سریع و ارزان به دستتان برسد .
[/av_icon_box]

[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-f92hmk’]

[av_icon_box position=’left_content’ icon_style=” boxed=” icon=’ue8e2′ font=’entypo-fontello’ title=’ارسال رایگان در شرق تهران ‘ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jog5mog9′ admin_preview_bg=”]
در صورتی که هم محله ای ما باشید کالا را درب منزلتان به صورت رایگان تحویل میدهیم
[/av_icon_box]

[/av_one_half][av_one_half first av_uid=’av-43nta8s’]

[av_icon_box position=’left_content’ icon_style=” boxed=” icon=’ue824′ font=’entypo-fontello’ title=’پرداخت ایمن ‘ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jog5q36k’ admin_preview_bg=”]
در شهر تهران این امکان را داریم که مبلغ کالا را پس ار دریافت ، پرداخت نمایید .
[/av_icon_box]

[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-3gzm518′]

[av_icon_box position=’left_content’ icon_style=” boxed=” icon=’ue8b9′ font=’entypo-fontello’ title=’پشتیبانی 12 ساعت و 6 روز در هفته ‘ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jog5rgoe’ admin_preview_bg=”]
در خدمتتان هستیم از ساعت 9 صبح تا 9 شب در تمام ایام کاری
[/av_icon_box]

[/av_one_half]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=’sign-up’ color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://www.kriesi.at/themes/enfold-shop/files/2015/03/hipster-girls-working.jpg’ attachment=’554′ attachment_size=’full’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_enable=’aviaTBoverlay_enable’ overlay_opacity=’0.7′ overlay_color=’#6786a1′ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_uid=’av-2v41y0s’]
[av_heading heading=’سعی می کنیم با دیدن ایمیل ما خوشحال شوید ؟’ tag=’h3′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” padding=’10’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-n7i4rg’][/av_heading]

[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-25j0d6k’]

[/av_one_fifth][av_three_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-25j0d6k’]

[av_contact email=” title=” button=’ارسال’ on_send=” sent=’ممنونیم از اینکه به ما اعتماد می کنید ، سعی می کنیم که بیهوده مزاحمتان نشویم’ link=’page,25341′ subject=” autoresponder_email=’tajhizyaragh.com@gmail.com’ autorespond=’از اعتماد شما سپاسگزاریم
اطلاعات و تخفیفات مفیدمان برایتان ارسال می شود’ captcha=” hide_labels=’aviaTBhide_labels’ form_align=’centered’ color=’av-custom-form-color av-light-form’ av_uid=’av-jog5wz85′ admin_preview_bg=”]
[av_contact_field label=’نام و نام خانوادگی ‘ type=’text’ options=” check=’is_empty’ width=’element_third’ av_uid=’av-1nhtb5o’ multi_select=” av_contact_preselect=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’پست الکترونیک یا همون ایمیل ‘ type=’text’ options=” check=’is_email’ width=’element_third’ av_uid=’av-z91zh8′ multi_select=” av_contact_preselect=”][/av_contact_field]
[/av_contact]

[/av_three_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-25j0d6k’]

[/av_one_fifth]
[/av_section]