منظور از یونیت درب کابینت چیست ؟

یونیت در کابینت چیست ؟ یونیت درب کابینت  اندازه عرض درب کابینت است . و یا به تعریف دیگر به اندازه بیرون تا بیرون دو بدنه یک کابینت یونیت گفته

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید