فیلتر محصولات نمایش 1 - 24 از 36 نتیجه
کارخانه سازنده
قیمت گذاری
سمت شعله
تعداد شعله
انتخاب منبع تغذیه
انتخاب صفحه گاز
فیلتر محصولات نمایش 1 - 24 از 36 نتیجه
کارخانه سازنده
گارانتی
قیمت گذاری

نمایش 1–24 از 36 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

گاز استیل شیشه ای کن کد M419

1,870,000 تومان 1,590,000 تومان

دارای 4 شعله

ابعاد 62*52 سانتی متر

گاز استیل شیشه ای کن کد M530

2,180,000 تومان 1,853,000 تومان

دارای 5 شعله

ابعاد 89*51 سانتی متر

گاز استیل شیشه ای کن کد SF532

2,320,000 تومان 1,972,000 تومان

دارای 5 شعله

ابعاد 89*51 سانتی متر

گاز استیل کن کد S203

1,230,000 تومان 1,046,000 تومان

دارای 2 شعله

ابعاد 51*31 سانتی متر

گاز استیل کن کد S523

2,130,000 تومان 1,811,000 تومان

دارای 5 شعله

ابعاد 91*51 سانتی متر

گاز استیل کن کد S524

2,180,000 تومان 1,853,000 تومان

دارای 5 شعله

ابعاد 91*51 سانتی متر

گاز استیل کن کد S530

2,160,000 تومان 1,836,000 تومان

دارای 5 شعله

ابعاد 89*51 سانتی متر

گاز استیل کن کد S531

2,270,000 تومان 1,930,000 تومان

دارای 5 شعله

ابعاد 89*51 سانتی متر

گاز استیل کن کد S532

2,270,000 تومان 1,930,000 تومان

دارای 5 شعله

ابعاد 89*51 سانتی متر

گاز استیل کن کد SF531

2,320,000 تومان 1,972,000 تومان

دارای 5 شعله

ابعاد 89*51 سانتی متر

گاز توکار استیل کن کد M513

2,175,000 تومان 1,849,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک 51*91 سانتی متر کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار استیل کن کد S403

1,850,000 تومان 1,573,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک 51*62 سانتی متر کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار استیل کن کد SX518

2,170,000 تومان 1,845,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار استیل کن کد M518

2,175,000 تومان 1,849,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک 51*91 سانتی متر کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار شیشه ای کن کد G203

1,050,000 تومان 893,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک 52*31 سانتی متر کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار شیشه ای کن کد G302

1,650,000 تومان 1,403,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک 51 سانتی متر کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار شیشه ای کن کد G403

1,900,000 تومان 1,615,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک 51*62 سانتی متر کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار شیشه ای کن کد G511

2,120,000 تومان 1,802,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک 51*62 سانتی متر کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار شیشه ای کن کد G521

2,120,000 تومان 1,802,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک 51*88سانتی متر کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار شیشه ای کن کد G527

2,130,000 تومان 1,811,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار شیشه ای کن کد M422

1,990,000 تومان 1,692,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار شیشه ای کن کد M425

1,980,000 تومان 1,683,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک 52*65 سانتی متر کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار شیشه ای کن کد M519

2,120,000 تومان 1,802,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک 51*62 سانتی متر کلیه قطعات ساخت ایتالیا

گاز توکار شیشه ای کن کد M522

2,120,000 تومان 1,802,000 تومان

شعله TRIPLE CROWN (پلوپز) شیشه دورتراش SCHOTT ترموکوپل (ایمنی شعله)ULTRA RAPI شبکه چدنی لعابدار مات و چدنی وک شیر تیتانیومی و سرشعله های DEFENDI ایتالیا دسته کنترل ها مقاوم به حرارت فندک اتوماتیک 51*62 سانتی متر کلیه قطعات ساخت ایتالیا